Aceb Bu Saç Mıdur Yâ Müşgü Anber Şiiri - Ahmedi
img
Ahmedi Aceb Bu Saç Mıdur Yâ Müşgü Anber
Aceb bu saç mıdur yâ müşg ü anber
Aceb bu leb midür yâ şehd ü şekker

Bu şehlâ göz midür yâ nergis-i mest
Bu ranâ yüz midür yâ hûœ gül-i ter

Boyuña secde kılmış şâh-ı tûbî
Lebüñe teşne olmış âb-ı kevser

Saçuñ bendine göñüller mukayyed
Gözüñüñ sihrine cânlar müsahhar

Fidâ yoluña yüz mülk-i Süleymân
Nisâr ayaguña biñ tâc-ı Kayser

Melek misin ya-hûœ akl-ı mücessem
Beşer misin yâ-hûœ rûh-ı musavver

Cihâna Ahmedî hüsnüñ sıfâtın
Zihî hoş şerh ide Allahü Ekber

Kulaguñda dut anuñ sözlerin kim
Degir her bir sözi yüz dürlü gûher
ÜYE
loading...