Ala Gözün Ki Âl-ile Cânlar Şikâr İder Şiiri - Ahmedi
img
Ahmedi Ala Gözün Ki Âl-ile Cânlar Şikâr İder
Ala gözüñ ki âl-ile cânlar şikâr ider
Bir fitnedür ki devr-i kamer âşikâr ider

Aksi cemâlüñüñ ki irişmez aña hazân
Her kanda kim irişür-ise nev-bahâr ider

Gözüm hayâli şavkına ol servi kâmetüñ
Her dem ciger kanın-ahıdup cûy-bâr ider

Yüzüñe beñzedüp bahar ay u güne gözüm
Beñzemez işleri kişiye ıztırâr ider

Gamzeñ dahı ne kanuma göz kara eyledi
Yitmez mi ol cefâ ki baña rûzigâr ider

Gül yüzüñ iştiyâkı-y-ıla gözlerüm yaşı
Her nireye ki ugrar-ısa lâle-zâr ider

Vasfında lalüñüñ düşicek fikre Ahmedî
Gör kim ne dürlü dürlü güher yâd-gâr ider
ÜYE
loading...