Âşık-ı Pâk Ü Sâlik-i Reh Ola Şiiri - Ahmedi
img
Ahmedi Âşık-ı Pâk Ü Sâlik-i Reh Ola
Âşık-ı pâk ü sâlik-i reh ola
Derd zevkinden ol ki âgeh ola

Ol ki yüzini hâk-i râh ide
Davî-yi ışk aña müvecceh ola

Ol bula ışkdan safâ ki işi
Âh-ı şeb nâle-i seher-geh ola

Ehl-i tevhîd ol ki göñli anun
Mâsivâ Allah’dan münezzeh ola

Fetret-i rah-ı ışk varlıhdur
Her ki anı terk ide müreffeh ola

Çün fenâda olur bekâ-i ebed
Bes fenâdan kaçan kişi ebleh ola

Ahmedî hâk-i râh itmeyene
Cânını ışk lâfı bî-reh ola
ÜYE
loading...