Bana Işkunda N’itsün Ped-i Nâsih Şiiri - Ahmedi
img
Ahmedi Bana Işkunda N’itsün Ped-i Nâsih
Baña ışkuñda n’itsün ped-i nâsih
Ne assı âşık olana nesâyih

Baña ögüt viren görse yüzüñi
Ola gün bigi özrüm aña vâzıh

Saçuña sûre-i Kadr oldı nâzil
Yüzüñden âyet-i nûr oldı lâyih

Ayaguñ tozınuñ bir zerresi-çün
Baha bin cân viren kişi ola râbih

Saçuñ sevdâsına gitse dil ü dîn
Ne çâre akla çün ışk ola râcih

Bu-durur maslahat âşık olana
Ki ide câna degin terk mesâlih

Saçuñ vasfın dir-iken Ahmedînüñ
Nefes agzında olur anber revâyih
ÜYE
loading...