Öncedendi Şiiri - Seyfettin Karamızrak
S.K.
Aşk uğruna çile çekmek,
Yüreklere huzur ekmek,
Hem su idi hem de ekmek.
Bağır yanmış ciğer hardı,
Her sevgide kıymet vardı.

Çetler yoktu değer nazdı,
Eller zarif mektup yazdı,
Nameler hoş güzel hazdı.
Utangaçlık makbul ardı,
Sevgilerde pek tat vardı.

Saygı değer duygu hoştu,
Mutlulukla canlar coştu,
O olmayan hayat boştu.
Buna sebep elbet yardı,
Ömürlerde ülfet vardı.

Çirkin âşık yok derdiler,
Gönüllerde gül derdiler,
Murat aldı şevk verdiler.
Canan gonca canı hardı,
Her sevgide saygı vardı.

Aşk ilaçtı derde çare,
Kalp olsa da pare pare,
Sitem yoktu asla yâre.
Canan varsa çile kârdı,
Her cefada vefa vardı.

Sanki miskti olan yerde,
Akan kanda çıkan terde,
Bilinmiyor şimdi nerde?
Herkes şeker balla kardı,
O yüzden çok lezzet vardı.

Sevdalardan göçtü kara,
Ne yerde ne gökte ara,
İnsan bahtsız düştü dara.
Gözler yaşlı yürek nardı,
Adam gibi sevmek vardı.

Ruhtur cismi insan eden,
Şimdi robot oldu beden.
Sevmek için bitti neden,
Çakma aşk her yeri sardı,
Bir zaman hep aslı vardı.

Kalpler yanardı inceden,
Zevk verirdi serince den,
Evveldendi çok önceden.
Yürekler aşklara dardı,
Erişilmez bir tat vardı.
ÜYE
loading...